UPUTSTVO ZA MALTERISANJE KORAK PO KORAK - SAVRŠEN REZULTAT BEZ NAPORA

Slika ruke koja pomoću stroja za žbukanje nanosi žbuku na sivu površinu koja se nalazi ispod drvene konstrukcije.

Pročitajte kako nanositi unutrašnji malter u fazama. Prateći korake u vodiču, dobićete savršeno malterisane zidove, a krajnji napor će biti minimalan.

KOJI SU KORACI ZA MALTERISANJE?

1.Priprema površine 2.Priprema materijala 3.Nanošenje materijala na površinu 4.Ravnanje maltera 5.Obrada maltera 6.Završna obrada maltera: a) Zaglađivanje gletericom sa sunđerom b) Završna obrada velikom gletericom

Pročitajte naše preporuke za svaki korak u nastavku ili preuzmite katalog sa linka ispod.

PREPORUKE

Debljina veća od 10mm nije preporučljiva na normalnim / glatkim plafonima. Za veće debljine koristiti mehaničko sidrenje. U slučaju nanošenja u kupatilu i kuhinji, ispod keramičkih pločica, mora se obratiti pažnja na:

 • Pre malterisanja na površinu treba naneti ADERA BetoPrimer
 • Debljina sloja: minimalno 1 cm
 • Nije potrebno napraviti završnu obradu (samo delimično ravnanje), može se koristiti nazubljena gleterica
 • Pre postavljanja keramičkih pločica, malter se mora osušiti i hidroizolacijski materijal se može nanositi.
 • Fugne između keramičkih pločica moraju biti pravilno obrađene kako ne bi došlo do prodiranja vode.
 • Razmak između metalnih profila treba biti 1,40 - 1,70 m (što su profili bliži jedan drugome, to će se postići bolja ravnost).
Slika metalnog profila i ugla za malterisanje.

1. PRIPREMA POVRŠINE

 • Pre nanošenja ADERA Strato gipsanog maltera, površinu očistiti od prašine. Podloga mora biti čvrsta i očišćena od ulja i masnih mrlja.
 • Temperatura sredine i površine koja se obrađuje ne sme biti ispod 5°C niti preko 30°C. ADERA Primer Universal premaz nanosi se na površine sa velikom apsorpcijom, a premaz ADERA BetoPrimer koristi se za betonske i neupijajuće površine.
 • Kao zidne vođice koristiti profile W6 ili W10; ugradnja se vrši sa Adera Strato malterom, 24 sata pre početka malterisanja.
 • Razmak između profila ne sme prelaziti dužinu H ili trapezne ravnjače, koja se koristi za ravnanje maltera na zidu.
 • Ugaone lajsne se koriste na spoljašnjim ivicama.
Slika majstora za malterisanje u sivim pantalonama i roze košulji sa natpisom Siniat koji mašinom za malterisanje nanosi malter na zid od cigle.

2. PRIPREMA MATERIJALA

2.1. RUČNO MALTERISANJE - PRIPREMA

 • 20 litara čiste vode se sipa u čistu posudu zapremine 50-60 litara, sa postepenim posipanjem vreće od 30 kg Adera Strato.
 • Sačekati 30 sekundi kako bi se prašak natopio u vodi, a zatim se meša uz pomoć miksera sa malim brojem obrtaja (ne vršiti pripremu u mešalici za beton!) sve dok se ne dobije homogena pasta. Ako je dobijena smesa previše čvrsta, dodavati vodu dok se ne postigne optimalna konzistencija, ali nikad ne dodavati prah u smesu, jer se time ubrzava vreme vezivanja i otežava dobijanje homogene paste.

2.2. MAŠINSKO MALTERISANJE - PRIPREMA

 • Nakon uključivanja mašine za izradu maltera, količina vode će biti regulisana u zavisnosti od materijala i željene konzistencije smese.
 • Materijal se dodaje u posudu mašine a malter će biti automatski umešan.
Slika narandžaste mašine za malterisanje u kojoj stoji spremna kesa Adera Strato maltera.

3. NANOŠENJE MATERIJALA NA POVRŠINU

 • Nanošenje maltera može se izvesti mašinom za malterisanje ili pomoću mistrija, špakli, gleterica ili drugim alatom.
 • Vrlo je važno koristiti samo čisti pribor, jer nečistoća i ostaci na njima mogu skratiti vreme vezivanja, a mogu uzrokovati loš kvalitet malterisanja.
 • Malter se nanosi između profila-vođica koji su postavljeni 24 sata pre malterisanja.
 • U slučaju mehaničkog nanošenja, moraju biti ispoštovani uslovi proizvođača opreme.
 • U slučaju mehaničkog nanošenja, vrlo je važno da prilikom prekida malterisanja, smesa ne sme ostati unutar creva mašine duže od 30 minuta.
Slika majstora u sivim pantalonama i roze košulji sa natpisom Siniat koji ravnjačom izvlači malter na grubo.

4. RAVNANJE MALTERA

 • Nakon nanošenja maltera na zid, ravnanje izvršiti pomoću H ili trapezne ravnjače. Na taj način se potrebna količina maltera nanela na celu površinu podloge.
 • TW6/W10 profili se uklanjaju nakon ove faze, a šupljine se ispunjavaju malterom.
Slika majstora u sivim pantalonama i ružičastoj majici sa natpisom Siniat koji sa aluminijumskom letvom izravnava površinu zida.

5. OBRADA MALTERA

 • Nakon oko 60 minuta nakon izravnavanja maltera, celu malterisanu površinu obraditi velikom gletericom ili aluminijumskom letvom.
 • Sa materijalom koji je skinut struganjem, popuniće se vazdužni džepovi i neravnine.
Slika majstora koji izravnava malterisanu površinu pomoću sunđeraste gleterice umočene u vodu.

6. ZAVRŠNA OBRADA MALTERA

Završna obrada ima dve faze:

a. ZAGLAĐIVANJE GLETERICOM SA SUNĐEROM

 • Posle otprilike 30 - 45 minuta nakon što je izvršeno fino ravnanje - struganje, kada malter počne sa očvršćavanjem, omalterisanu površinu obraditi širokim pokretima uz pomoć vodeno nakvašene gletarice sa sunđerom.
UPUTSTVO ZA MALTERISANJE KORAK PO KORAK - SAVRŠEN REZULTAT BEZ NAPORA

b. ZAVRŠNA OBRADA VELIKOM GLETERICOM

 • Zaglađivanjem malter dobija vrlo finu i glatku površinu. Upotrebom široke špakle ili široke gleterice obezbediće se glatka površina.
 • Zaglađivanje i završna obrada mogu se po potrebi ponoviti kako bi se dobila površina spremna za bojenje.
 • Nakon sušenja (oko 48-96 sati) mogu se nanositi perive boje, a po potrebi za dobijanje vrhunskog kvaliteta završnog sloja, nanosi se sloj završne glet mase Adera Liss ili gotovo pripremljenog Nida Readymix.
 • Vremena u opisima određenih faza radova su orijentaciona i najviše zavise od spoljašnje temperature, vlažnost vazduha i stepena ventilacije prostorija.

Upotrebom ADERA Strato gipsanih maltera ostvaruju se značajne uštede u odnosu na žbuku na bazi cementa.

Slika kese od prethodno pripremljenog materijala na bazi gipsa, mineralnih punila i aditiva - Adera Strato.

SISTEM ZA MALTERISANJE


Adera

Strato

Malter na bazi gipsa,

za unutrašnju upotrebu,

za mašinsku i ručnu primenu.

ADERA Strato je prethodno pripremljen malter na bazi gipsa, mineralnih dodataka i aditiva. Prednosti korišćenja ADERA STRATO maltera:

 • Jedan sloj - osigurava jedan homogeni sloj, ujednačen Jedan sloj – obezbeđuje jedan homogeni sloj maltera, ujednačen u celoj debljini sloja a izbegavju se brojni nedostaci do kojih može doći nanošenjem više slojeva materijala, kao što su:
  1. nekompatibilnost slojeva - zavisno o hemijskom sastavu svake vrste materijala (boja, malter, grubi malter za ravnavanje, završni sloj maltera), što vremenom može dovesti do ljuštenja i odvajanja od kontaktne površine
  2. greške u određivanju vremena sušenja i stvrdnjavanja svakog sloja materijala kod nanošenja uzastopnih slojeva.
  3. ljudske greške u primeni različitih vrsta materijala za svaku operaciju.
 • Zbog smanjene potrošnje materijala, oko 8 kg/m2 što je uobičajeno za ADERA Strato, ostvaruju se znatne prednosti i uštede kao što su:
  1. niska cena završno obrađene površine; vreća od 30 kg može se upotrebiti za površinu od 3,5 m2 zida od opeke u debljini od 1 cm - u poređenju sa klasičnim malterisanjem koje za istu debljinu sloja ima dvostruku potrošnju materijala, malterisanje od 1,75 m2 sa istom količinom materijala.
  2. direktno utiče na logistiku i organizaciju gradilišta, omogućava dvostruko manja skladišta i manje manipulativno vreme za isti obim radova
 • Fleksibilnost u primeni, pruža široku mogućnost primene od 7 do 40 mm po sloju, u poređenju sa tradicionalnim malterisanjem koje se radi u slojevima između 20 i 25 mm, čime se izbegava dodatno opterećenje zida na stalno opterećenje; kako Adera Strato ima fino zrnatu strukturu, može se nanositi u sloju od minimum 7 mm, a zbog svoje konzistencije i malog skupljanja, maksimalna debljina sloja je 40 mm.
 • Optimalno vreme rada za materijal u kanti je između 45 i 60 minuta, a vreme obrade na podlozi je do 120 minuta
 • Vrhunska obradivost počinje sa jednostavnim izravnavanjem sa ravnjačom (1-2 pokreta neophodna za dobijanje glatke površine), nastavlja se faza ravnanja, u kojoj masa može biti čvrsta tako da ne može biti izglađena sa ravnjačom ili mistrijom, a završava se završnom obradom u kojoj se zbog idealne veličine čestica materijala dobija staklasta glatka površina spremna za završno bojenje,
 • Termoizolaciona svojstva
  1. zbog male gustine od 850 kg/m3, koja je rezultat porozne strukture proizvoda, gubici toplote su znatno smanjeni λ=0,26.
  2. prijatan osećaj prilikom dodira
 • Niska otpornost na difuziju vodene pare, čime se omogućava pravilno disanje zidova a pošto je higroskopan materijal ima dobre kapacitete za regulaciju vlage u prostorijama.

Inovativna, pametna i efikasna rešenja

Proverena i potvrđena rešenja

Posvećenost održivoj gradnji