Kako smanjiti buku iz komšiluka? Vodič za zvučnu izolaciju...

Koliko nas se barem jednom požalilo na buku komšije i poželelo da se izoluje od njih? Život u gradovima sve češće podrazumeva kupovinu stanova u starim ili novim zgradama. A ako ste "sretnici" da imate bučne komšije, svakako ste među onima koji traže rešenja za zvučnu izolaciju. To se događa zato što u slučajevima stare gradnje zahtevi za akustičnim komforom nisu bili tako visoki kao sada. Nažalost, i u nekim novim zgradama akustika i kvalitet primenjenih materijala i sastava nisu na visini zadatka.

KAKAV JE ZVUK... OD KOMŠIJE (BUKA)

Svaka buka podrazumeva da postoji izvor koji je emituje (komšija do Vas ili komšija iznad Vas) i mora da postoji onaj koji je prima.

Na slici je graficki prikaz kako na pojedinca loše utiče buka od komšije iz susednog stana.

Zvuk je vibracija izvora koji je emituje i koji se prenosi vazduhom ili preko nekog od materijala. Intenzitet vibracija meri se u decibelima (dB), a što su vibracije jače, to je i broj decibela veći, što povećava neprijatnost koju čujemo. Međutim, povećanje intenziteta od 3 dB uvo će registrovati kao udvostručeni nivo buke: ako dva automobila jedan do drugog proizvode buku intenziteta 70 dB, ukupna buka nije 140 dB, već 73 dB!

Da biste dobili predstavu o nivoima buke, evo nekoliko primera:

 • 0 dB- Tišina (prag čujnosti)
 • 30 dB - Govor šapatom
 • 65 dB - Žustar razgovor, televizija (prag umora – pojavljuje se nelagoda)
 • 75 dB - Vrištanje, usisivač
 • 80 dB - Vrlo intenzivan saobraćaj (prag rizika – počinje biti štetno za ljudsko uho)
 • 90 dB - Lavež psa (prag opasnosti – iritacija, buka je uznemirujuća)
 • 100 dB - Sirena automobila
 • 110 dB - Sirena hitne pomoći
 • 120 dB - Poletanje aviona udaljenog 100 m (prag boli – iznad ovog praga može doći do gubitka sluha)

EFIKASNOST ZVUČNE IZOLACIJE

Većina zahteva za zvučnom izolacijom dolazi od ljudi koji žele da im buka od komšije prestane smetati. Međutim, treba imati na umu da se najefikasnija zvučna izolacija sprovodi na samom izvoru, odnosno u prostoriji u kojoj se buka proizvodi, u susednom prostoru. Budući da ne možete naterati susede da renoviraju svoj stan radi Vašeg akustičnog komfora, morate sprovesti druge metode zvučne izolacije: zvučno izolujućim zidovima ili plafonima od gipskartonskih ploča.

Zvučna izolacija u vašem domu može se postići samo ako se buka kontroliše duž pravca širenja (zid, plafon) na zadovoljavajući način. Takođe, treba uzeti u obzir da izbor bilo koje vrste zvučne izolacije uključuje i promene u unutrašnjem prostoru.

ZVUČNA IZOLACIJA OD KOMŠIJE IZNAD

Hodanje na petama i štiklama, pomeranje nameštaja, udarci i lupanje prenose se odozgo na dole preko međuspratne konstrukcije. Postoje dva opšta rešenja za smanjenje ove buke:

 • Komšija iznad trebao bi napraviti plivajući pod (tj. izliti cementni estrih preko nekog elastičnog sloja - obično mineralne vune - tako da estrih nije u direktnom kontaktu sa armiranobetonskim međuspratnom konstrukcijom)
 • Vaš plafon akustično izolovati suvomontažnim sistemom (jer je mala verovatnoća da će sused na spratu iznad pristati na izradu plivajućeg poda).

Spušteni plafon od gipskartonskih ploča koji preporučujemo, sastoji se od:

 • NIDA Acoustic gipskartonske ploče - vrlo velika gustina gipsanog jezgra značajno doprinosi smanjenju buke; što je veći broj slojeva ploča, efikasnija je zvučna izolacija. U pojedinim slučajevima, spušteni plafoni od gipskartonskih ploča mogu imati čak 4 sloja.
 • Phoni Light pribor za vešanje spuštenog plafona - posebna vrsta pribora koja zahvaljujući elastičnoj gumenoj komponenti apsorbuje vibracije, koje bi se inače prenele direktnim kontaktom metala na metal.
 • Mineralne vune gustine (10-15 kg/m³) - prisutnost mineralne vune može poboljšati akustična svojstva sistema od gipskartonskih ploča za 9 dB; veća debljina sloja mineralne vune povećava zvučnu izolaciju.
 • Obezbediti što veći prostor između međuspratne konstrukcije i spuštenog plafona. Vazduh u ovom prostoru pomaže povećanju zvučne izolacije; bitno je osigurati da prostor ima min propisanu visinu od 2,50.
Grafički prikaz pravilnog mehaničkog pričvršćivanja, konektora, mineralne vune i gipskartonske ploče.
 1. Mehaničko pričvršćenje
 2. Međuspratna konstrukcija od armiranog betona
 3. Phoni Light konektor
 4. Mineralna vuna
 5. Metalni profili CD60 (dvostruka potkonstrukcija)
 6. Gipskartonska ploča 2x NIDA Acoustic 12,5 mm

ZVUČNA IZOLACIJA OD KOMŠIJE PORED VAS

Zabave, glasan razgovor, televizija ili usisavač proizvode zvuk koji se prenosi horizontalno, kroz zidove. Kako biste smanjili intenzitet buke, možete birati između:

 • Izvođenje samonosive, nezavisne obloge na zajedničkom zidu koji delite sa susedom
 • Izvođenje obloge čija se konstrukcija pričvršćuje distancerima na zajednički zid koji delite sa susedom

Oba sistema obloga, uz zvučnu izolaciju, imaju i ulogu besprekornog izravnavanja površine zidova. Razlika je u veznom priboru i načinu pričvršćivanja metalnih profila na već postojeći zid.

Samonosiva obloga od gipskartonskih ploča koju preporučujemo, sastoji se od:

 • Gipskartonske ploče sa visokim akustičnim svojstvima LaDura ili NIDA Acoustic su najprikladnije i pored povećane zvučne izolacije nude i otpornost na udarce i visoku tvrdoću (što omogućuje i montažu pojedinog nameštaja direktno preko ploče).
 • Metalnih profila - nosači CW50 učvršćeni između profila UW50 ili profila CD60 i UD30 kada se konstrukcija pričvršćuje distancerima.
 • Mineralne vune postavljene između profila.

U slučaju obloge sa pričvršćivanjem distancerima na zid, preporučuje se:

 • Akustični distancer (distancer sa gumenom podloškom) za vezu profila na zid; ima sličnu ulogu kao Phoni Light konektor za spuštene plafone.
Grafički prikaz metalnih profila sa numeričkim rasporedom pravilnog postavljanja akustičnih obloga.
 1. Metalni profili - vođice: 1.1. NIDA Metal UW profil (za samonoseću oblogu – slučaj (1)) ili 1.2. NIDA Metalni UD profil (za obloge sa distancerima - slučaj (2))
 2. Metalni profili - nosači: 1.2. NIDA Metalni CW profil (za samonoseću oblogu – slučaj (1)) ili 2.2. NIDA Metalni CD profil (za obloge sa distancerima - slučaj (2))
 3. Mineralna vuna
 4. Izolaciona – dihtung traka
 5. Mehaničko pričvršćenje
 6. Gipskartonska ploča 1xNIDA Acustic 12.5mm
 7. Gipskartonska ploča 1xLaDura 12.5mm
 8. Konstruktivni zid
 9. Akustični distancer (mehaničko pričvršćivanje)

DETALJI KOJI SU VAŽNI U AKUSTIČNIM SISTEMIMA

U svim gipkartonskim sistemima na svim spojevima i fiksiranjima (distanceri, spojnice, vijci, pričvrčivanje metalnih profila na konstruktivne elemente) mogu se formirati zvučni mostovi. Oni predstavljaju mesta kroz koja zvuk lako "prolazi" sa jedne strane na drugu, zbog krute povezanosti elemenata. Akustični mostovi se mogu izbeći korišćenjem odgovarajućih pomoćnih materijala: izolacione dihtung trake na kontaktu metalnih profila sa konstrukcijom ili pribora sa gumenim delovima (akustični distancer ili Phoni Light konektor).

REZULTATI: od 33% do 53% POVEĆANJE ZVUČNE IZOLACIJE

Kroz program akustične simulacije, uporedili smo dva slučaja vertikalne i horizontalne buke.

U slučaju vertikalne buke (kroz međuspratnu konstrukciju) analizirali smo:

 • akustične karakteristike uobičajene armiranobetonske ploče debljine 12 cm (slučaj 1)
 • akustične karakteristike nakon ugradnje spušenog plafona sa direktnim vešanjem bez elastičnog dela (slučaj 2) i sa Phoni Light konektorima (slučaj 3).

Rezultati pokazuju povećanje akustičnih karakteristika od 33% kada je primenjeno direktno vešanje bez elastičnog dela, odnosno 41% kada su primenjeni Phoni Light konektori.

Grafička analiza akustičnih karakteristika kada je primenjeno akustično vešanje bez elastičnog dela.

U slučaju horizontalne buke (kroz postojeće zidove) analizirali smo:

 • akustične karakteristike uobičajenih zidanih zidova debljine 25 cm (slučaj 1)
 • akustične karakteristike nakon ugradnje obloge sa distancerima (slučaj 2) i samonoseće obloge (slučaj 3).

Rezultati pokazuju povećanje akustičnih karakteristika od 36% za oblaganje sa distancerima, odnosno 53% za samonoseće oblaganje.

Grafička analiza akustičnih karakteristika nakon ugradnje obloge sa distancerima i samonoseće obloge.

Koristite SINIAT suvomontažne sisteme od gipskartonskih ploča kako biste se uspešno izolovali od bučnih komšija. I ne zaboravite da možete računati na našu pomoć, koristeći kontaktni obrazac za tehnička pitanja.

Inovativna, pametna i efikasna rešenja
Proverena i potvrđena rešenja
Posvećenost održivoj gradnji