Gips ploča za sigurne i komforne objekte

Gips ploča za sigurne i komforne objekte

Gips-kartonska ploča – ili gips ploča – se sastoji od kalcijum-sulfat dihidrata (gips) koji se izliva između dve papirne obloge. Koristi se za izradu unutrašnjih zidova i spuštenih plafona. Ova konstrukcija je postala standard u sistemima suve gradnje kao brza alternativa tradicionalnim sistemima sa letvama i malterima.

Gips ploče su izvanredan građevinski materijala i velika pomoć projektantima i izvođačima za zadovoljavanje svih građevinskih standarda, propisa o zaštiti od požara, zvučne izolacione moći i toplotne efikasnosti. Takođe pomažu u regulaciji vlage i kondenzacije u prostorijama i smanjuju oštećenja u uslovima visoke vlažnosti.

Gips-kartonske ploče se primenjuju u sistemima suve gradnje na pozicijama pregradnih zidova, zidnih obloga i spuštenih plafona.

KADA KORISTITI GIPS PLOČE?

Osnovna upotreba gips-kartonskih ploča jeste u izradi pregradnih zidova, zidnih obloga ili spuštenih plafona u svim tipovima objekata, od bolnica, škola, prodajnih objekata, industrijskih i stambenih objekata. Najnovije inovativne gips-kartonske ploče mogu se koristiti i za spoljašnje oblaganje.

ZAŠTO KORISTITI GIPS PLOČE?

Postoje mnoge prednosti upotrebe gips-kartonskih ploča. Osnovno je da obezbeđuju besprekorno glatku završnu obradu, pogodnu i za sve vrste kasnijih dekorativnih obloga. One su lake i jednostavne za ugradnju, a mogu se koristiti i za izradu svih pojedinačnih detalja, kao što su zakrivljeni zidovi, skrivači i kaskade. Takođe se mogu koristiti kao jednostavno rešenje za ispunjavanje zahteva i propisa zaštite od požara, akustike, otpornosti prema vlazi i termičke izolacije.

Gips ploča za sigurne i komforne objekte

Gips ploče se 100% recikliraju, što znači da nema otpada. Siniat gipsane ploče takođe imaju BES6001 sertifikat.

KOJE VRSTE GIPS PLOČA POSTOJE?

Na osnovu performansi gips-kartonske ploče se mogu grupisati u sledeće glavne kategorije:

  • Gips-kartonske ploče koje obezbeđuju protivpožarne performanse
  • Gips-kartonske ploče koje obezbeđuju akustičke ili zvučne performanse
  • Gips-kartonske ploče koje obezbeđuju toplotne performanse
  • Perforirane gips-kartonske ploče koje obezbeđuju apsorpcione performanse sa specifičnim dizajnom i obično se koriste u atrijumima, ulazima, restoranima i drugim prostorima u kojima postoji problem eha – odbijanja zvuka, odnosno reverberacije
  • Gips-kartonske ploče koje obezbeđuju otpornost na udarce
  • Gips-kartonske ploče koje se primenjuju u uslovima povećane vlage i vode
  • Postoji poseban tip gips-kartonskih ploča – kao što je Aquaboard – koje su predviđene za spoljašnje oblaganje i u uslovima velike vlage

PROPISI

Kako gips-kartonske ploče utiču na otpornost prema požaru?
Gips je materijal koji je po svom hemijskom sastavu otporan na požar, vezuje vodu koja se oslobađa tokom požara. Ovaj proces usporava brzi porast temperature i omogućava sistemima od gips-kartonskih ploča da izdrže dejstvo požara. SINIAT pregradni zidovi, obloge i spušteni plafoni dostižu otpornost na požar u trajanju od 30, 60, 90, 120 i 180 minuta.

Kako gips-kartonske ploče utiču na termičku provodljivost?
Novi ili rekonstruisani objekti zahtevaju usklađenost sa propisima u oblasti termičke zaštite i energetske efikasnosti. Ispunjavanje ovih zahteva se postiže kombinovanjem Siniat proizvoda za sisteme suve gradnje a zavisi od različitih faktora kao što su: termički zahtevi, konstruktivni zahtevi, arhitektonsko oblikovanje, raspoloživi prostor i cena.

KAKO SE UGRAĐUJU GIPS-KARTONSKE PLOČE?

Gips-kartonsku ploču treba pričvrstiti na metalnu ili drvenu potkonstrukciju. Siniat preporučuje čeličnu pocinkovanu potkonstrukciju. Pogledajte naša uputstva za montažu suvomontažnih pozicija da biste saznali pravilan način izrade pregradnih zidova, obloga i spuštenih plafona.

PRAKTIČAN SAVET

Gips ploča za sigurne i komforne objekte

POMOĆ ZA VAŠ PROJEKAT

Niste sigurni koje akustične Suvomontažne sisteme treba da izaberete za vaš projekat ili su vam potrebne dodatne informacije?

Zatražite kontakt sa našim tehničkim savetnicima.

Inovativna, pametna i efikasna rešenja

Proverena i potvrđena rešenja

Posvećenost održivoj gradnji