PregyRX Plac 12,5 Pb 0.5mm - ploča sa kaširanim olovom za zaštitu od X-zraka

Gips-kartonske ploča sa posebnim tehničkim karakteristikama: Zaštitu od zračenja u ovoj ploči čini sloj olova u varijantama sa različitim debljinama (0,5mm), u zavisnosti od nivoa zračenja, u kombinaciji sa drugim elementima kao što je samolepljiva bandaž traka koja izoluje spojeve sistema. Budući da je ovo teška ploča koristi se u specijalnim veličinama: širina 1200mm i dužina 1000mm. Težina ploče je između 16kg/m2 i 45kg/m2 u zavisnosti od specifičnosti aplikacije.

Dodatne informacije

Područja primene:

  • koristi se u pojedinim zdravstvenim ustanovama sa visokim nivoom zračenja
  • ili u laboratorijama sa mogućim emisijama zračenja;

Prednosti:

  • Ploča sa kaširanim olovom za zaštitu od X-zraka

Povezani dokumenti

Inovativna, pametna i efikasna rešenja
Proverena i potvrđena rešenja
Posvećenost održivoj gradnji