Nida FLAM 12.5

SINIAT NIDA Flam 12,5 je gips-kartonska ploča sa gipsanim jezgrom visoke gustine dodatno ojačanim staklenim vlaknima, čije su površine i uzdužne ivice pokrivene posebnim višeslojnim kartonom. Jezgro poseduje bolju kohezionu moć u cilju otpornosti na viskoke temperature. Prednja površina ploče je ružičasta.

Dodatne informacije

Područja primene:

  • za izradu sistema pregradnih zidova sa posebnim zahtevima na otpornost na požar (EI30-EI180)
  • za obloge i/ili plafone sa posebnim zahtevima na otpornost na požar (EI30-EI120).

Prednosti:

  • Velika otporost prema požaru sa malim brojem ploča
Reaction to fire: A2-s1,d0
Board Type: DFR

Povezani dokumenti

Inovativna, pametna i efikasna rešenja

Proverena i potvrđena rešenja

Posvećenost održivoj gradnji