ADERA Medico - gips za medicinsku primenu

Adera Medico je vrlo fini prah bele boje, na bazi poluhidratisanog kalcijum sulfata. Po dodavanju vode dobija se homogena smesa sa optimalnim vremenom rada i idealnom obradivošću.

Dodatne informacije

Područja primene:

  • za medicinske svrhe, naročito stomatologiju, ortopedsku hirurgiju i traumatologiju.

Prednosti:

  • Lako oblikovanje a nakon sušenja velika čvrstoča

Inovativna, pametna i efikasna rešenja
Proverena i potvrđena rešenja
Posvećenost održivoj gradnji