Metalni profili

Nudimo širok spektar metalnih profila koji će vam pomoći da napravite savršen sistem za ugradnju:

  • gips-kartonskih 
  • cementnih ploča 

Specijalna metalna rešenja koja su razvili naši stručnjaci pomažu u postizanju boljih zvučnih ili seizmičkih performansi. Različite vrste profila i uglova zadovoljavaju lokalne standarde i zahteve. 

Radeći zajedno sa instalaterima, u mogućnosti smo da kontinuirano inoviramo svoje metalne profile kako bismo poboljšali performanse i povećali efikasnost na gradilištu.

14  pronađenih proizvoda
Inovativna, pametna i efikasna rešenja
Proverena i potvrđena rešenja
Posvećenost održivoj gradnji