Revizioni otvor za pregrdne zidove Fireprotect-SW EI60 i↔o

FireProtect-SW 60 reviziona vratanca su predvidjena za primenu na pregradnim zidovima na bazi sistema suve gradnje. Spoljni i ram vratanca su napravljeni od pocinkovanog čeličnog lima i sa zadnje strane su ojačani duplim slojem protivpožarnih ploča. Unutrašnja strana je obložena slojem nepropusnog dihtunga koja u slučaju izlaganja vatri ili visokoj temperaturi kompletno kompletno zaptije vratanca otvora. Samim tim, vrata su dimonepropusna. Krilo vrata se skida u potpunosti, radi lakše instalacije rama za zid. Ploča na vratima nema vidljive glave vijaka što olakšava završnu obradu.

Dodatne informacije

Područja primene:

Fire Protect-SW60 revizioni otvor se koristi na pregradnim zidovima Predvidjen je za upotrebu na sistemima suve gradnje sa minimalnom otpornošću na požar u klasi EI60.

Prednosti:

  • Sistem montiranja je takav da proizvodu omogućava instalaciju na bilokoju debljinu zidne obloge.
  • Vratanca se mogu skinuti radi lakše instalacije proizvoda
  • Površina vratanca ne sadrži vidljive glave vijaka, što olakšava završnu obradu nakon instalacije
  • Instalacioni sloj po obodu vrata omogućava zaštitu od prenosa dima ibuke

Povezani dokumenti

Povezani dokumenti

Inovativna, pametna i efikasna rešenja

Proverena i potvrđena rešenja

Posvećenost održivoj gradnji