Revizioni otvor

Vrata su izrađena od specijalnih aluminijumskih profila, koji su upresovani zajedno u spoljašnji i unutrašnji okvir, čije stranice povezuju pocinkovani metalni ugaonici. Medjusobno, ramovi nisu povezani putem fiksnih šarki i na taj način omogućava se potpuno uklanjanje vratanca radi boljeg pristupa prostoru iza revizionog otvora.
Proizvod se isporučuje sa ugradjenom standardnom gipskartonskom pločom tipa A prema EN520 (Siniat: LaGyp), koja je fiksirana vijcima za ram. Po zahtevu isporuka je moguća i sa vlagootpornom pločom. Takodje na osnovu posebnog zahteva moguće je isporučiti proizvod gde je ploča povezana za ram specijalnim lepkom, što dodatno olakšava završnu obradu.

Dodatne informacije

Područja primene:

  • Reviziona vrata omogućavaju lak pristup svim kablovima vodovodnim i drugim instalacijama skrivenim iznad suvomontažnih plafona, pregradnih zidova, šaht zidova i obloga.

Prednosti:

  • Uglovi rama su dodatno ojačani
  • Unutrašnji ram (vratanca) su uklonjiva u potpunosti
  • Minimalno rastojanje izmedju unutrašnjeg i spoljašnjeg rama
  • Lanac na vratima je fabrički ugradjen
  • U slučaju oštećenja, moguća je zamena gipsane ploče unutar rama
Use Category: Ceiling, Lining, Partition

Povezani dokumenti

Inovativna, pametna i efikasna rešenja

Proverena i potvrđena rešenja

Posvećenost održivoj gradnji