Konektori za fiksiranje elemenata suve gradnje

Konektori se koriste u fazi fiksiranja gips-kartonskih ploča. Pogledajte ponudu preduzeća Siniat i po potrebi zatražite tehničku pomoć našeg stručnog tima.
Broj rezultata: Broj rezultata: