Obloge zidova napravljene fiksiranjem gipskartonskih ploča

Obloge zidova preduzeća Sinait se koriste za izvođenje na postojećim, degradiranim ili ugroženim zidovima. Tehnička podrška i više detalja na stranici.
Broj rezultata: Broj rezultata: