Tipovi metalnih profila

Metalni profili - noseća konstrukcija za zidne obloge, pregradne zidove i plafonske sisteme

Metalni profili predstavljaju noseću konstrukciju za zidne obloge, pregradne zidove i plafonske sisteme. Proizvode se prema standardima koji definišu karakteristike i dimenzionu toleranciju. SINIAT metal profili su označeni u skladu sa EU standardima i ISS sertifikaciji.

SINIAT proizvodni program metalnih profila NIDA Metal obezbeđuje konfiguraciju širokog spektra zahteva suvomontažnih gradjevinskih sistema.

Slika predstavlja metalne profile za pregradne zidove i obloge

Metalni profili za pregradne zidove i obloge

Ovi profili se uglavnom koriste za pričvršćivanje gips-kartonskih ploča na sisteme pregradnih zidova i zidnih obloga.

"UW" metalni profili:

Ugrađuju se na podne i plafonske noseće konstrukcije sa ciljem da fiksiraju donji i gornji deo pregradnih zidova ili obloga. Dostupni su u osnovnim širinama od 50mm, 75mm, 100mm i 150mm sa dubinom bočne strane od 35mm, 40mm ili 80mm. Različite debljine lima od 0,6mm, 1,0mm ili 1,5mm omogućavaju Vam da odgovorite na različite vrste horizontalnog pritiska na zidove.

"CW" metalni profili:

Metalni profili u obliku latiničnog slova “C” služe za izradu vertikalne konstrukcije zidova i zidnih obloga. Proizvode se u širini od 50mm, 75mm, 100mm i 150mm sa dubinom bočne strane od 40mm ili 50mm. Debljina lima je 0,6mm ili 1,0mm.

Slika predstavlja metalne profile za plafonske konstrukcije i obloge zidova

Metalni profili za plafonske konstrukcije i obloge zidova

Ovi profili se uglavnom koriste za izradu plafonskih konstrukcija ili konstrukcija zidnih obloga.

“UD30” profili:

Postavljaju se horizontalno duž oboda spuštenog plafona i formiraju položaj spuštenog plafona i služe kao potpora “CD60” profilima. Proizvode se u širini od 17mm ili 19mm sa dubinom bočne strane od 28mm ili 29mm. Debljina lima je 0,6mm.

Uputstvo za klik-sistem:

Primarna konstrukcija spuštenog plafona sa klik-sistemom, profil tip S4915 ili S4927 sa zaobljenim ivicama, ima dimenzije 41mm/28mm/41mm i debljinu lima od 0,7mm.

"CD"metalni profili:

Postavljaju se u jednoj ili dve ravni i proizvode se u širini od 49mm ili 60mm sa dubinom bočne strane od 15mm ili 27mm. Debljina lima je 0,6mm.

Tri primera korištenja metalnih profila za zakrivljene površine: metalni profili za kupole, lukove i konveksne zidove

Metalni profili za zakrivljene površine

Siniat Flex profili omogućavaju izvođenje svih vrsta zakrivljenih površina bilo horizontalno (kupole, svodovi, talasi i td.) ili vertikalno (zakrivljeni, konkavni ili konveksni zidovi, itd).

Pomoć za vaš projekat

Niste sigurni koju vrstu metalnih profila treba da odaberete za svoj projekat ili su Vam potrebne dodatne informacije?

Obratite se našim tehničkim savetnicima.

Inovativna, pametna i efikasna rešenja

Proverena i potvrđena rešenja

Posvećenost održivoj gradnji