Akustika, apsorpcija zvuka i zvučna izolacija sa suvomontažnim konstrukcijama

Akustika, apsorpcija zvuka i zvučna izolacija sa suvomontažnim konstrukcijama

Kao jedno od pet čula, čulo sluha i način na koji opažamo zvuk je važno u našem životu. Iako zvuk može pozitivno da utiče, neprijatan zvuk - buka - može imati štetan uticaj na našu ličnu udobnost i stanje. Brojne studije i zdravstvene organizacije pokazale su uticaj koji buka ima na zdravlje (fizički i psihološki).

Kako bi se uspešno odgovorilo na zahteve kao što su apsorpcija zvuka i zvučna izolacija, postoji velik broj rešenja u sistemu suve gradnje (suvomontažne konstrukcije) koja su osmišljena tako da pruže akustičku udobnost i da zadovolje propise za različite tipove zgrada.

UPRAVLJANJE BUKOM U ZGRADI

Akustika je nauka o zvuku i bavi se zvučnim talasima ili fluktuacijama zvučnog pritiska. Zvukovi se mogu kontrolisati i njima se može upravljati na dva načina:

1. smanjenjem eha / vremena reverberacije zvuka unutar prostorije radi poboljšanja jasnoće zvuka (apsorpcija zvuka)

2. smanjenjem buke koja se prenosi vazduhom ili buke od udaraca sa spoljne strane prostorije koja je preglasna kako bi nivo zvuka bio prihvatljiv (zvučna izolacija).

Jedinica nivoa zvuka se zove decibel (dB). Da biste stekli pravu sliku, nivo šapata je 30 dB, normalnog razgovora 60 dB, računara u visokom vertikalnom kućištu 40 dB, usisivača 75 dB, pneumatskog čekića 110 dB, a aviona koji poleće 140 dB.

Upravljanje bukom u zgradi ima za cilj da se priguši ili smanji nivo osnovne buke iz okoline, odnosno pozadinske buke; nivo pozadinske buke u praznoj poslovnoj zgradi može imati vrednost i do 40 dB. Za efikasnu komunikaciju potrebno je da se postignu normalni nivoi govora između 10dB i 15dB iznad nivoa pozadinske buke.

APSORPCIJA ZVUKA

Pozadinska buka se može stvoriti ehom u prostoriji koji nastaje usled reverberacije, odnosno odbijanja zvuka od zidova, plafona i podova. Vreme reverberacije karakteriše se dužinom vremena koje je potrebno da izvor zvuka oslabi za 60 dB. Vreme reverberacije se razlikuje u zavisnosti od vrste materijala i upotrebe prostora. Na primer: u bioskopu se zahteva 0,2 sekunde, dok na bazenu može da traje i do 3,0 sekunde. Siniat nudi visokotehnološka rešenja za podešavanje vremena reverberacije do nivoa koji je utvrđen važećim propisom.

Akustika, apsorpcija zvuka i zvučna izolacija sa suvomontažnim konstrukcijama

KAKO POVEĆATI APSORPCIJU ZVUKA?

Cilj apsorpcije buke jeste da se smanji nivo zvuka u prostoriji. Ovaj cilj se može postići korišćenjem materijala koji omogućava disipaciju vibracija vazduha.

Siniat nudi široku paletu ploča za apsorpciju buke koje se mogu koristiti samostalno ili u kombinaciji sa mineralnom vunom.

Apsorpcija buke zavisi od poroznosti materijala, zaobljenosti površina i otpora vazduha. Ove osobine i karakteristike su za vibracije vazduha ono što su obaloutvrde za smanjenje oštećenja morskih obala usled dejstva talasa. Naša rešenja - sa optimizovanom poroznošću, zaobljenošću površina i povećanim otporom važduha - omogućavaju vam da postignete zahtevane performanse u skoro svim uslovima.

Pročitajte više o apsorpciji zvuka sa našim perforiranim gipsanim pločama ili akustičnim plafonskim konstrukcijama.

ZVUČNA IZOLACIJA (REDUKCIJA ZVUKA)

Pozadinska buka može da dolazi i iz nekontrolisanih spoljašnjih izvora buke, kao što su instalacije u zgradama, saobraćaj, vremenske pojave, glasan govor, radovi na putu i td. U takvim uslovima, prolazak pozadinske buke kroz fasadni ili pregradni zid se mora efikasno redukovati radi komfora stanara. Izolacija buke se odnosi na razliku u nivou zvuka između emitera i primaoca (onog ko registruje zvuk) pri čemu se svaki od njih nalazi na suprotnoj strani zida/pregradnog zida.

Akustika, apsorpcija zvuka i zvučna izolacija sa suvomontažnim konstrukcijama

KAKO POVEĆATI ZVUČNU IZOLACIJU

Cilj zvučne izolacije jeste da se prolaz zvuka kroz zid, pregradu ili plafon svede na minimum. Pošto zvuk nastaje vibracijama vazduha, smanjenje odnosno redukcija buke znači slabljenje ovih vibracija pri prolasku kroz zid, na primer:

  • Jedan od načina za postizanje ovog cilja jeste povećanje mase pregradnog zida korišćenjem teških ploča i/ili korišćenjem višestrukih slojeva u konstrukciji pregradnog zida. Kad se zvuk susretne sa masivnom površinom, odbija se nazad uz vrlo malo prenošenje vibracija na drugu stranu pregradnog zida;
  • Drugi način je primena mekih ploča i/ili ploča sa većim unutrašnjim prigušenjem koje dovodi do disipacije energije koju stvaraju vibracije vazduha unutar materijala. Naš asortiman tehničkih akustičnih ploča je savršen balans između težine i mekoće, visokih mehaničkih i protivpožarnih performansi uz lakoću ugradnje;
  • Poslednji način je kombinovanje vazdušnog razmaka između ploča (šupljina) i mase ploča kako bi se poboljšala akustična svojstva.

Šrafljenje gipsanih ploča na metalne profile gipsanih pregradnih zidova stvaraju se čvrste mehaničke veze između strana pregrada. Zvuk može da prati ove mehaničke veze i prodire kroz zidove.

Proverite našu paletu inovativnih akustičnih metalnih profila i veznog pribora kako biste prevazišli ovu situaciju. Ovakvi materijali uvode ‘mekoću’ u sistem ili povećavaju dužinu putanje zvuka. Na taj način zvuk delom nestaje pre nego što stigne do drugog kraja zida.

Kombinacija naših akustičnih ploča sa našim akustičkim priborom može se koristiti za projektovanje sistema koji obezbeđuju redukciju buke kakva se zahteva propisima.

NAŠA STRUČNOST

Naša tehnička stručnost u poznavanju načina na koji se zvuk prenosi kroz materijale, konstrukcije ili prostorije, omogućila nam je da razvijemo tehnička rešenja koja poboljšavaju akustičnu udobnost u objektima.

Naši stručnjaci iz Centra za inovacije i tehniku u Avinjonu koriste modeliranje i eksperimentalno ispitivanje za projektovanje i razvoj akustičkih rešenja. Naša laboratorija omogućava da ispitujemo vertikalne pozicije (pregradne zidove i obloge), horizontalne pozicije (plafone i podove) a reverberaciona komora omogućava ispitivanje materijala za apsorpciju zvuka. Takođe možemo da podržimo naše klijente sa akustičkim ispitivanjima na licu mesta. I na kraju, vršimo uslužna akustična ispitivanja prema potrebama tržišta kako bismo osigurali nezavisnost naše akreditacije.

Akustika, apsorpcija zvuka i zvučna izolacija sa suvomontažnim konstrukcijama

POMOĆ ZA VAŠ PROJEKAT

Niste sigurni koje akustične Suvomontažne sisteme treba da izaberete za vaš projekat ili su vam potrebne dodatne informacije?

Zatražite kontakt sa našim tehničkim savetnicima.

Inovativna, pametna i efikasna rešenja

Proverena i potvrđena rešenja

Posvećenost održivoj gradnji