Akustični plafoni - kontrola buke za poboljšanje akustičnog konfora u prostorijama

Akustični plafoni - kontrola buke za poboljšanje akustičnog konfora u prostorijama

Plafonske obloge se moraju posebno razmatrati kada se u prostoriji zahtevaju osnovne akustičke performanse. Dok su pregradni zidovi najverovatnije predviđeni za zvučnu izolaciju, akustični plafoni mogu da poboljšaju akustiku u prostoriji i apsorpciju zvuka.

Postoje dve vrste akustičnih plafona: plafoni za zvučnu apsorpciju i plafoni za zvučnu izolaciju. Oba rešenja su tehnički različita i koriste se za rešavanje različitih problema.

APSORPCIJA ZVUKA SA PLAFONSKOM OBLOGOM

Za buku iz izvora zvuka (koja bi se reflektovala od svih površina u prostoriji kao što su zidovi, plafoni, podovi, nameštaj i sl.) apsorbuju sistemi akustičnih plafona kako bi se smanjio nivo buke i poboljšala njegova čistoća.

U zvučno apsorbujućim plafonskim sistemima koriste se perforirane gips-kartonske ploče ili kasetirane akustične plafonske ploče.

Akustični plafoni - kontrola buke za poboljšanje akustičnog konfora u prostorijama

KAKO PLAFONSKI SISTEM U SISTEMU SUVE GRADNJE MOŽE DA SMANJI NIVO BUKE - APSORPCIJA I REVERBERACIJA ZVUKA

Kad emitovani zvuk udari o površinu, deo njegove energije se reflektuje, a ostatak se apsorbuje, kao što je prikazano na skici.

Akustični plafoni - kontrola buke za poboljšanje akustičnog konfora u prostorijama

U prostoriji (bez bilo kakvog apsorbujućeg materijala) emitovani zvuk će se odbijati, odnosno reflektovati od svih površina što će imati za rezultat mešavinu nekoliko refleksija koje stvaraju efekat eha. Ovaj eho smanjuje razumljivost zvuka koji tako postaje buka. Nelagodnost u prostoriji je veoma često povezana sa ovom pojavom koja se naziva reverberacija ili odjekivanje.

Akustični plafoni - kontrola buke za poboljšanje akustičnog konfora u prostorijama

Dodavanje apsorbujućih materijala na reflektujuće površine je jedan od najčešćih načina za poboljšanje akustičkog komfora u zgradama. Plafonski sistemi za apsorpciju zvuka koriste ploče za apsorpciju zvuka, koje su specijalno konstruisane tako da smanjuju reverberaciju zvuka, a samim tim i eho. One takođe poboljšavaju razumljivost govora, omogućavajući da se govor čuje i razume.

KAKO DA ODABEREM NAJBOLJI PLAFON ZA APSORPCIJU ZVUKA ZA MOJ PROJEKT?

Da biste izabrali odgovarajući sistem akustičnih plafona, morate da definišete sledeće:

  • Izvor i jačina buke koja se stvara u prostoriji
  • Namena prostorije (uključujući ograničenja propisima)
  • Koje apsorbujuće površine već postoje u prostoriji.

Na osnovu ovoga se može izabrati pravi sistem kako bi se postiglo željeno vreme reverberacije ili koeficijent apsorpcije.

Pogledajmo kako se meri zvuk i kako se bira najbolji sistem akustičnih plafona.

AKUSTIČKA KLASIFIKACIJA

Vaš izbor akustičnog plafonskog sistema treba da se zasniva na akustičkoj klasifikaciji zgrade.

Akustični plafoni - kontrola buke za poboljšanje akustičnog konfora u prostorijama

KAKO SE MERI APSORPCIJA ZVUKA?

Nivo sposobnosti apsorpcije materijala se meri koeficijentom akustičke apsorpcije α koji zavisi od frekvencije.

Ponderisani koeficijent apsorpcije αw (alfa) upoređuje relativnu veličinu sposobnosti apsorpcije proizvoda (kada apsorpcioni spektri nisu potrebni ili dostupni), pri čemu veće vrednosti αw predstavljaju bolje performanse apsorpcije zvuka sistema.

Ovi koeficijenti akustičke apsorpcije definišu klase akustičkih performansi i zastupljeni su u standardima EN ISO 11654.

Klasa akustičke apsorpcije αw
A 0,9; 0,95; 1,00
B 0,80; 0,85
C 0,60; 0,65; 0,70; 0,75
D 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55
E 0,25; 0,20; 0,15
Nije klasirano 0,00; 0,05; 0,10

Proizvodi i sistemi klase A imaju najbolja svojstva apsorpcije i značajno poboljšavaju akustički komfor.
Oni koji imaju koeficijent apsorpcije manji od 0,1 uopšte se ne smatraju apsorbujućim proizvodima jer se veći deo zvuka reflektuje o njihovu površinu.

Na primer, prvi crtež prikazuje betonsku konstrukciju od koje se veći deo zvuka odbija i ponderisana apsorpcija zvuka biće bliska 0 (αw =0). Na drugom crtežu, samo se 25 % zvuka odbija, tako da će ponderisana apsorpcija zvuka biti blizu 75 % (αw = 0,75).

Akustični plafoni - kontrola buke za poboljšanje akustičnog konfora u prostorijama
Akustični plafoni - kontrola buke za poboljšanje akustičnog konfora u prostorijama

Različite vrste zgrada imaju različite zahteve za apsorpcijom.

Bioskopi, hoteli ili koncertne dvorane, na primer, zahtevaju visok nivo apsorpcije zvuka, tako da treba primeniti nivoe klase A ili B. Za druge zgrade, nizak koeficijent apsorpcije (klasa D ili E) može biti dovoljan da se osigura akustički komfor.

Klase apsorpcije zvuka nisu definisane za određene vrste zgrada, ali većina propisa se odnosi na klasu C. Obično propisi o zvuku definišu vreme reverberacije.

ZVUČNA IZOLACIJA SA PLAFONSKIM OBLOGAMA

Fizički principi koji definišu zvučnu izolacionu moć lake plafonske konstrukcije su identični kao i oni koje se primenjuju na pregradnim zidovima. Zvučna izolaciona moć se poboljšava na isti način, tj. upotrebom odgovarajućih gipskartonskih ploča, konstrukcija i veznog pribora. Međutim, vezni pribor koji može da poboljša zvučnu izolacionu moć nije isti između pregradnih zidova i plafona, jer su zidovi vertikalne a plafoni su horizontalni.

Da bi se povećala zvučna izolaciona moć plafona, mogu se koristiti odgovarajuće akustične vešaljke, spojnice ili obujmice, u zavisnosti od specifičnosti regionalne građevinske prakse.

AKUSTIČNI PLAFONSKI SISTEMI SINIAT

Nudimo velik broj ploča i perforiranih plafonskih ploča koje čine deo akustičnog plafonskog sistema. One se izrađuju u različitim veličinama i varijantama, a mogu se ugrađivati i na gornjim delovima pregradnih zidova kako bi se postigla potrebna akustička svojstva.

Akustični plafoni - kontrola buke za poboljšanje akustičnog konfora u prostorijama

POMOĆ ZA VAŠ PROJEKAT

Niste sigurni koje akustične Suvomontažne sisteme treba da izaberete za vaš projekat ili su vam potrebne dodatne informacije?

Zatražite kontakt sa našim tehničkim savetnicima.

Inovativna, pametna i efikasna rešenja

Proverena i potvrđena rešenja

Posvećenost održivoj gradnji