Plafon za zaštitu od X-zraka sa dvostrukom podkonstrukcijom tip "TD" sa dva sloja gips kartonskih ploča

Spušteni plafon tipa „TD“ sa zaštitom od X-zraka, napravljene fiksiranjem dva sloja PregyRX gips-kartonskih ploča ploča za dvostruku horizontalnu metalnu potkonstrukciju sastavljenu od NIDA Metal CD60 profila, sa ili bez ispune od mineralne vune.

Dodatne informacije

Područja primjene:

  • Medicinske ordinacije;* Bolnice;* Kabineti za radiografiju;

Prednosti:

  • Zaštita od zračenja;

Inovativna, pametna i efikasna rešenja
Proverena i potvrđena rešenja
Posvećenost održivoj gradnji